Keuzecriteria eenmanszaak/vof of B.V.

Keuzecriteria voor het oprichten van een eenmanszaak/vennootschap onder firma of een BV

Het meest voorkomende criterium voor het oprichten van een BV in plaats van een eenmanszaak/vof is het afdekken van (toegenomen) risico’s. Andere redenen kunnen zijn het behalen van belastingvoordelen (bij “grote” winsten), het bedrijf beter verkoopbaar maken, toepasselijkheid van sociale verzekeringen of een pensioen in eigen beheer opbouwen. Ook kunnen overwegingen van continuïteit van de onderneming een rol spelen.

Hierna een beknopte samenvatting van de voor- en nadelen van de rechtsvormen. Let wel Laat u heel goed informeren bij uw keuze voor een rechtsvorm en raadpleeg zo nodig een betrouwbare adviseur.

Risico’s

Bij een eenmanszaak of vof ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming en daarmee ook met je privé-vermogen. Je bent dus mede aansprakelijk voor de handelingen van je partner(s). In de praktijk zie je bij de vof dat de (potentiële) schuldeiser bij financiële calamiteiten verhaal probeert te halen bij de meest kapitaalkrachtige vennoot.

Fiscaal criterium

Bij een eenmanszaak/vof profiteer je van de fiscale maatregelen zoals de ondernemingsaftrek en de MKB vrijstelling (14% in 2013). Voorwaarde daarvoor is wel dat je minimaal 1.225 uur per kalenderjaar aan de onderneming besteed (omgerekend minimaal zo’n 24 uur per week). In zijn algemeenheid kun je zeggen dat een BV-vorm op basis van fiscale motieven pas interessant wordt bij winsten van minstens € 100.000 maar vaak ook hoger.

Voor nadere informatie over uw BV zie deze website onder Uw BV of voor meer informatie over uw eenmanszaak of vof zie Onderneming en de fiscus.

Als u vragen heeft of advies nodig hebt bij juridische zaken, neem dan gerust contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 0652 of met het contactformulier op deze website of per email info@adfinadvies.nl. Indien nodig schakelen wij daarbij onze juridische adviseurs in.