Keuze zorgverzekeraar moeilijker voor 2014

Juli 2013 Het kiezen van de juiste zorgverzekering wordt vanaf volgend jaar niet gemakkelijker. Verzekerden moeten nog beter overdenken hoe ze de vergoeding van hun zorgkosten willen organiseren.

In het zorgakkoord is afgesproken dat verzekeraars niet langer verplicht zijn alle zorgverleners te vergoeden. Verzekerden met een naturapolis lopen dan het risico dat zij de nota van bijvoorbeeld het ziekenhuis of  hun fysiotherapeut (grotendeels) zelf moeten betalen omdat die geen contract heeft met de verzekeraar.

Om verzekerden hierdoor niet voor onaangename verrassingen te plaatsen, moeten zorgverzekeraars voortaan vóór 19 november duidelijk maken met welke zorgverleners ze contracten hebben afgesloten. Verzekerden hebben dan nog voldoende tijd om voor het nieuwe premiejaar over te stappen naar een andere verzekeraar.

Dit dwingt verzekerden een bewuste keuze te maken tussen de naturapolis en de restitutiepolis. In het eerste geval selecteert de zorgverzekeraar de beste en goedkoopste zorgverlener, in het tweede geval mag de verzekerde zelf zijn arts of zorgverlener kiezen en de rekening declareren.

Tot dusver verschilden de polissen op dit punt niet veel omdat verzekeraars toch verplicht waren het grootste deel van de niet-geselecteerde zorgverleners te betalen. Nu zijn zij van die verplichting af. Daardoor kan het verschil tussen de polissen groter worden. De naturapolis zal goedkoper worden, de restitutiepolis duurder. Voordeel van deze maatregel is wel dat de vrije artsenkeuze in het akkoordpakket is behouden. De restitutiepolis dreigde eerder te worden overgeheveld naar de aanvullende verzekering.

Er is voor 2014 één wijziging in de basisverzekering ten opzichte van 2013. In 2013 vergoedt de basisverzekering maximaal vijf bezoeken aan een psycholoog voor lichte psychische problemen. Dat is de eerstelijnszorg. Complexere psychologische hulp (de duurdere tweedelijnszorg) wordt in 2013 vergoed vanuit de aanvullende  zorgverzekering. Mensen die vanwege hun psychische problemen meer dan vijf behandelingen nodig hebben, krijgen deze in 2014 weer vergoed vanuit de basisverzekering.