Kerstpakketten niet-werknemers

Uw medewerkers kunt u belastingvrij een kerstpakket of kerstgeschenk verstrekken, in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.
LET OP Overschrijdt u de vrije ruimte dan moet daarover de eindheffing betaald worden en die bedraagt (maar liefst) 80%.

Uitzendkrachten, zzp-ers en relaties

Voor uitzendkrachten, zzp-ers en relaties, die  u tegelijkertijd en voor dezelfde gelegenheid als uw werknemers een kerstpakket geeft geldt de “eindheffingsregeling voor niet-medewerkers”.
Het tarief hiervoor is 45% voor een kerstpakket tot 136 euro en 75% voor duurdere cadeaus. Deze moet u in de aangifte loonheffing opnemen in de rubriek ‘Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard’.
LET OP U moet vastleggen aan wie u het kerstpakket-niet werknemers verstrekt.

Voor de letterlijke tekst zie paragraaf 24.4 Eindheffing verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers.

ZZP-ers

Krijgt de ZZP-er een kerstpakket van zijn opdrachtgever en de opdrachtgever heeft de waarde van dit kerstpakket niet opgenomen in zijn aangifte loonheffing, dan moet de ZZP-er de waarde van dit pakket als opbrengst verantwoorden in zijn administratie.

TIP Vraag dus na of de desbetreffende opdrachtgever over de waarde van het kerstpakket belasting betaalt.