Kerstpakket als gerichte vrijstelling

Indien uw vrije ruimte al (bijna) vol en wilt u de 80 procent belasting voorkomen? Denk dan ook eens aan een gericht vrijgesteld kerstpakket.

Zo kunt u bijvoorbeeld een iPad die uw werknemer nodig heeft voor het werk ook als kerstpakket verstrekken onder het ‘noodzakelijkheidscriterium’.
U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden, zie
Werkkostenregeling.