Kenmerken wel/geen dienstbetrekking

In het kader van de Verklaring ArbeidsRelatie heeft de belastingdienst nog eens aangegeven welke kenmerken een rol spreken bij de vraag of er wel of geen echter dienstbetrekking bestaat.

Deze kenmerken zijn:

  • de verplichting van de opdrachtnemer om voor de opdrachtgever te werken
  • de verplichting van de opdrachtgever om de opdrachtnemer voor het werk te betalen
  • de gezagsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever

De bepalingen in de overeenkomst tot het verrichten van arbeid worden in hun onderlinge verband beoordeeld.
Daarbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van al deze verschillende kenmerken. Dat betekent dat er geen sprake hoeft te zijn van een dienstbetrekking als in de overeenkomst één of meer van de voorbeeldbepalingen staan die duiden op een echte dienstbetrekking. En andersom.

LET OP De feitelijk situatie en omstandigheden zijn bepalend.

LET OP Als er geen sprake is van een echte dienstbetrekking, kan de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nog wel een fictieve dienstbetrekking zijn. Meer informatie hierover in het ‘Handboek Loonheffingen’ bij Fictieve dienstbetrekking.