Kan e-mail als bezwaarschrift dienen?

Het Hof Den Bosch heeft in haar uitspraak van 19 december 2013 beslist dat het vragen om een gesprek met een ambtenaar over de als zodanig in de e-mail geduide legesnota geen andere conclusie toelaat dan dat belanghebbende daarmee te kennen heeft gegeven bezwaar te hebben tegen deze legesnota. 

Volgens het Hof moet de e-mail worden behandeld als een proformabezwaar. Belanghebbende had ook per brief een bezwaarschrift ingediend.

TIP Verstuur ook een e-mail met verwijzing naar de brief die onderweg is. Zo hebt u toch tijdig bezwaar gemaakt als het bezwaarschrift per post niet is ontvangen.

Uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2013:6118