Kale bouwgrond: geen laag tarief overdrachtsbelasting

De Hoge Raad heeft recent uitgesproken dat het verlaagde tarief in de overdrachtsbelasting (2% in plaats van 6%) niet van toepassing is op de verkrijging van alleen kale bouwgrond voor een woning.

Op de verkrijging van een nieuwe woning in aanbouw is het verlaagde tarief wel van toepassing, maar dat is pas als de fundering is aangebracht. Grond bestemd voor woningbouw waar op het moment van verkrijging nog geen fundering voor is gelegd, kwalificeert zich niet als woning, waardoor op de waarde daarvan het verlaagde tarief niet van toepassing is.