Kabinetsplannen studiefinanciering 2015

Het nieuwe studiefinancieringsstelsel met ingang van het studiejaar 2015-2016 betreft alleen HBO en Universitaire studenten. Voor MBO-studenten verandert er niets.
Het nieuwe stelsel geldt alleen voor nieuwe studenten. De studenten die voor 1 september 2015 al een studiefinanciering hadden, blijven nog in het oude stelsel.
Begin je vanaf 1 september 2015 voor het eerst met een studie, dan val je onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering.

Voor 1 september 2015 opgenomen basisbeurs wordt nog steeds omgezet in een gift als je op tijd je masterstudie hebt afgerond.
LET OP Je valt ook onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering vanaf het moment dat je langer doet over je universitaire bachelor.

Basisbeurs en aanvullende beurs, inwonend en uitwonend

De basisbeurs wordt afgeschaft. Je kunt het bedrag lenen bij DUO. Het verschil tussen thuiswonend en uitwonend vervalt. Alle studenten krijgen hetzelfde budget.
De aanvullende beurs voor studenten met minder draagkrachtige ouders (gezamenlijk inkomen lager dan bruto € 46.000) blijft bestaan. De aanvullende beurs wordt een gift als de student zijn diploma haalt.

Studieschuld aflossen

De maximale aflossingstermijn gaat van 15 naar 35 jaar. Als je minder verdient dan het minimumloon, dan hoef je niets af te lossen. Bovendien hoef je maandelijks nooit meer af te lossen dan 4% van je inkomen boven het minimumloon. Je mag ook versneld aflossen.

Bijverdienen, kwijtschelding en bijscholing

Nieuwe studenten mogen onbeperkt bijverdienen. LET OP De bijverdiengrens mag pas na 1 september 2015 worden overschreden.
Voor bestaande studenten blijft de bijverdiengrens.

Nieuwe studenten die door medische omstandigheden studievertraging oplopen, behouden het recht op een jaar extra studiefinanciering.

Studenten die voor het eerst gaan studeren tussen het studiejaar 2015-2016 en 2018-2019 aan HBO of Universiteit krijgen een voucher voor nascholing of bijscholing bij het behalen van het diploma ad circa € 2.000. Dit voucher kan 5 tot 10 jaar na het behalen van het diploma worden gebruikt.

Lees meer in: Studiefinanciering

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.