Jonge Landbouwersregeling

Jonge landbouwers kunnen vanaf 1 oktober tot en met 13 december 2013 subsidie aanvragen voor investeringen in grond, gebouwen, machines, verplaatsbare installaties en overige landbouwinvesteringen. Voorwaarde is jonger dan 40 jaar en minder dan 3 jaar geleden een bedrijf gestart of overgenomen.

Er zijn 4 investeringscategorieën

  1. Gebouwen
  2. Grond
  3. Machines en verplaatsbare installaties
  4. Overige landbouwinvesteringen.

De subsidiabele kosten zijn minimaal € 20.000 en maximaal € 80.000. De subsidie is maximaal 25% van de kosten, dus minimaal € 5.000 en maximaal € 20.000 subsidie.

Voor meer informatie over deze regeling en de voorwaarden daarbij, zie de website van de Dienst Regelingen – Jonge landbouwers.

U kunt de subsidie aanvragen via Mijn dossier op de website van de Dienst Regelingen.