Jonge landbouwersregeling

Vanaf 1 maart 2016 tot en met 15 april 2016 wordt de Jonge landbouwersregeling opengesteld. Agrarische ondernemers die nog geen 41 jaar zijn, een erkende opleiding hebben doorlopen of 3 jaar werkervaring hebben en voor het eerst gevestigd zijn, komen voor deze regeling in aanmerking. Je komt niet in aanmerking als je al eerder een dergelijke subsidie hebt ontvangen.

De subsidie is maximaal 30% en het maximale subsidiebedrag € 20.000. Het minimum moet € 10.000,- bedragen. Bij samenwerkingsverbanden is het subsidiepercentage afhankelijk van het percentage eigen vermogen.

Investeringscategorieën

Alleen investeringen gericht op verduurzaming komen in aanmerking voor subsidie. De investeringen zijn opgedeeld in veertien categorieën:

 • Zonnepanelen
 • Windmolens
 • Mestvergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten, levert geen extra score op)
 • Warmte-kracht werkend op biomassa
 • Warmte-kracht regulier, niet geschikt voor biomassa
 • Kleine windturbine
 • Systemen voor precisie bemesting en/of gewasbescherming inclusief GPS/GIS apparatuur
 • Mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op)
 • Machines voor niet-kerende grondbewerking
 • Machines voor spitten en zaaien tegelijk
 • GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden
 • Koematras, waterbed
 • Varkensvriendelijke vloeren
 • Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d.

Voor meer informatie zie RVO