Jaarverslagen zorginstellingen

Recent nieuws

Voor het recente nieuws, zie Jaarverslagen zorginstellingen – recent nieuws.

Maatschappelijk verslag en het jaar- of directieverslag

De verplichting voor het opstellen van een maatschappelijk verslag is vervallen met ingang van het verslagjaar 2012. Voor het ministerie van VWS kan worden volstaan met de gegevens uit de jaarrekening en DigiMV.
Zorginstellingen zijn nog wel verplicht een directieverslag op te stellen, behalve in geval van een stichting of vereniging. Het jaar- of directieverslag maakt deel uit van de jaarstukken.
Overigens vraagt de Zorgbrede Governancecode wel  om een toereikende  informatieverstrekking aan belanghebbenden.

Regeling verslaggeving  WTZi en accountantscontrole

De jaarrekening moet voldoen aan richtlijn 655 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
LET OP Een zorginstelling met een omzet van minder dan € 1.000.000 en minder dan 10 fte kan volstaan met een samenstellingsverklaring van de accountant in plaats van een controleverklaring.

Jaarverslagen zorginstellingen downloaden

Wilt u een jaarverslag van een zorginstelling raadplegen of downloaden zie ook Jaarverslagen zorginstellingen.

Heeft u vragen over de jaarverslaggeving zorginstellingen of wilt u het opstellen van de jaarrekening uitbesteden, dan helpen wij u graag. U kunt met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.