Jaarrekening en managementinformatie

Als verlengstuk van de administratie stellen wij voor u de jaarrekening op die voldoet aan alle wettelijk eisen. Tevens zorgen wij voor tijdige deponering bij de Kamer van Koophandel en voor het opmaken van de benodigde bestuursnotulen.
Voor de wijzigingen in de deponering van jaarrekeningen in 2014 zie  Deponering jaarrekening wijzigt in 2014; SBR verplicht.

De jaarrekening is niet alleen een verplicht stuk, maar is onderdeel van de totale planning & control cyclus. Naast de managementinformatie per maand of per kwartaal of anderszins geeft de jaarrekening inzicht in het reilen en zeilen van de onderneming, de financiële positie en de risico’s die uw onderneming loopt. De risicoparagraaf vormt in deze tijd van economische crisis een belangrijk onderdeel van de jaarrekening.

Als de jaarrekening overeenkomstig wettelijke bepalingen moet worden gecontroleerd door een geregistreerd accountant zorgen wij voor een goede voorbereiding van de controle. Onze langdurige ervaring met accountantscontroles staat borg voor een efficiënte uitvoering van de accountantscontrole. U bespaart daarmee op de kosten van de accountantscontrole.