Is laadpaal bij huis loon?

De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat het plaatsen van  een laadpaal door de werkgever bij de woning van de werknemer geen loon is en er dus geen loonbelasting over betaald hoeft te worden. Hetzelfde geldt als de werknemer op verzoek van de werkgever een laadpaal bij zijn woning plaatst en de kosten hiervan vergoedt.

De vergoeding van elektriciteitskosten voor het opladen van de auto valt buiten de goedkeuring. Deze kosten kunnen niet onbelast worden vergoed. Wel is het volgens de staatssecretaris denkbaar dat een werkgever met zijn werknemers overeenkomt dat de werknemer de feitelijk verbruikte elektriciteit voor een ter beschikking gestelde auto tegen kostprijs doorlevert. Dat heeft geen gevolgen voor de vaststelling van het loon en voor de loonheffingen.

IB-ondernemer

Voor een IB-ondernemer met een auto van de zaak is de goedkeuring op dezelfde manier van toepassing.
In de winst wordt rekening gehouden met de kosten van de auto en de laadplaatsvoorziening. De laadpaalvoorziening leidt niet tot een hogere onttrekking voor privégebruik.

Werknemer met eigen auto

Voor werknemers die hun eigen auto zakelijk gebruiken, geldt de goedkeuring niet. Voor hen geldt een maximale onbelaste vergoeding van € 0,19 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer). Als de werkgever de kosten van een laadpaal en/of de elektriciteit vergoedt, wordt de vergoeding geacht deel uit te maken van de kilometervergoeding. Voor zover meer wordt vergoed dan € 0,19 per kilometer is het meerdere belast bij de werknemer of valt het als eindheffingsloon in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Bron: Besluit van 21 januari 2015, nr. BLK2015-0106M, Staatscourant 2015, 2172.