iPad toch computer

De Hoge Raad heeft op 11 september 2015 geoordeeld dat een iPad niet met een telefoon kan worden gelijkgesteld, maar met een computer ECLI:NL:HR:2015:2496. Hierdoor moeten de aan de werknemers verstrekt iPads tot het loon worden gerekend.

Overigens is per 1 januari 2015 het fiscale onderscheid tussen computers, smartphones en tablets bij de verplichte Werkkostenregeling verdwenen. Het beslissende criterium wordt dan het noodzakelijkheidscriterium. Een bedrijf kan een werknemer een iPad of ander apparaat geven als hij die nodig heeft voor zijn werk, zonder dat de werkgever rekening moet houden met het privévoordeel voor de werknemer.

Zie ook iPad is toch communicatiemiddel.