Investeringsregelingen zuinige auto’s 2014

Een recapitulatie van de investeringsregelingen zuinige auto’s in 2014.

De zogeheten Vamil-regeling (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen) voor elektrische auto’s is in 2014 vervallen. De Milieu Investeringsaftrek (MIA), een aftrekpost voor milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen, bestaat nog wel. Maar deze geldt alleen voor auto’s die maximaal 50 gram per kilometer CO2 uitstoten. Bovendien is er een maximum gesteld aan het investeringsbedrag dat hiervoor in aanmerking komt.

Voor een auto die geen CO2 uitstoot (hieronder vallen pure elektrische auto’s) mag je volgens de MIA-regeling in 2014 36% van de aanschafprijs (van maximaal € 50.000) aftrekken van de fiscale winst. Dit komt neer op maximaal 18.000 euro. Val je onder het 52%, dan kan dit jou dus netto € 9.000 opleveren.

Koop je een plugin hybride auto, dan mag je voor een auto met een CO2-uitstoot van hooguit 30 gram per kilometer 27% van de aanschafprijs aftrekken, over maximaal € 35.000. Dit levert een netto fiscaal voordeel op van maximaal € 4.700. Stoot deze auto tussen de 31 en 51 gram per kilometer af, dan bedraagt het fiscale voordeel maximaal 13,5% over € 12.500, ofwel € 840 netto.

Niet alleen je auto, maar ook de aanschaf van een eigen laadstation komt in aanmerking voor de MIA-regeling. Als de investering meer dan € 2.500 kost, dan mag je 36% aftrekken van dee fiscale winst.