Investeringsaftrek versoepelt

De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit gepubliceerd over de investeringsaftrek. Het is een actualisatie van een besluit uit 2009 en het bevat nieuwe versoepelingen. De versoepelingen hebben betrekking op milieuvriendelijke voertuigen, op bedrijfsmiddelen die nog niet op de energie- of milieulijst staan, op de vervanging van asbesthoudende daken en op gevallen waarin niet tijdig is gekozen voor investeringsaftrek.

De nieuwe versoepelingen hebben betrekking op:

  • Milieuvriendelijke voertuigen. Bij milieuvriendelijke voertuigen die op de milieulijst staan, mag voor de vraag of er sprake is van een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel, worden aangesloten bij de omzetbelasting.
  • Bedrijfsmiddelen die nog niet op de energie- of milieulijst staan. Voor deze bedrijfsmiddelen is het mogelijk onder voorwaarden investeringsaftrek te verkrijgen voor de voortbrengingskosten daarvan.
  • Asbesthoudende daken. De vervanging van asbesthoudende daken mag onder voorwaarden geheel als investering worden beschouwd.
  • Verzuim van keuze maken voor investeringsaftrek. Het komt voor dat aan alle voorwaarden voor de toepassing van de kleinschaligheids-, energie- of milieu-investeringsaftrek wordt voldaan maar dat verzuimd is een keuze daarvoor te maken bij de aangifte. In het oude besluit was reeds een versoepeling opgenomen voor de energie- en milieu-investeringsaftrek. Deze wordt nu vereenvoudigd en uitgebreid met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Besluit Staatssecretaris van Financiën, 17 maart 2014 BLKB 2014/106M, Stcrt. 2014, 8550