Investering in integraal duurzame stallen (RLS)

Van 15 augustus tot en met 30 september 2013 is er een openstelling voor de subsidie Investeringen in integraal duurzame stallen (RLS).
De maatschappij vraagt steeds meer om duurzame en diervriendelijke producten. Als u daaraan bijdraagt en verder gaat dan de standaard regelgeving en de gangbare praktijk geeft de overheid u graag subsidie. Komt u tegemoet aan de wens van de samenleving? Dan profiteert u van een bredere afzetmarkt, en uw dieren van een betere huisvesting.

Eén van de voorwaarden is dat de stal die u gaat (ver)bouwen in een Natura 2000-gebied met stikstofproblemen ligt. Of maximaal drie kilometer daarbuiten. Verder moet de ammoniakreductie minimaal 25% bedragen.

Voor meer informatie zie de website van het DR-loket Ministerie van Economische Zaken.