Internetaansluiting en WKR

De Belastingdienst heeft bevestigd dat de vrijstelling voor gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen ook van toepassing is op een vergoeding van de kosten van de internetaansluiting thuis. Dus zonder dat de werkgever aan de werknemer een laptop of tablet geeft.
Uiteraard moet de werkgever nog wel aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de internetaansluiting thuis nodig heeft voor zijn werk (noodzakelijkheidscriterium).

LET OP Aangezien veel werknemers een internetaansluiting hebben in de vorm van een alles-in-één pakket, moeten de kosten hiervan worden gesplitst.