Intentieverklaring bindend?

In een intentieverklaring verklaren partijen dat zij van plan zijn een overeenkomst te sluiten.
Een intentieverklaring is geen bindende overeenkomst, tenzij in de intentieverklaring duidelijk is gemaakt dat dit wel zo is.
LET OP Leg daarom expliciet vast dat de intentieverklaring wel of niet de kracht heeft van een bindende overeenkomst.

Attentiepunten

  1. Leg expliciet vast wat beide partijen hebben afgesproken; laat daar geen twijfel over bestaan.
  2. Neem in de intentieverklaring op dat indien de onderhandelingen niet tot het gewenste resultaat leiden, er geen enkele schadevergoeding betaald hoeft te worden.
  3. Zorg er voor dat bij overige correspondentie tussen de partijen niet de suggestie wordt gewekt, dat er wel sprake is van een bindende overeenkomst.

Als u vragen heeft of advies nodig hebt bij juridische zaken, neem dan gerust contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 0652 of met het contactformulier op deze website of per email info@adfinadvies.nl. Indien nodig schakelen wij daarbij onze juridische adviseurs in.