Integratieheffing

Recent nieuws

Per 1 januari 2014 vervalt de integratieheffing. Dit levert ondernemers een btw-voordeel op voor zover ingebruikname op of na 1 januari 2014 plaatsvindt. De kosten waarop geen btw drukt, zoals de aankoop van de grond worden niet alsnog belast met 21% omzetbelasting. Wel moet de reeds voor 1 januari 2014 afgetrokken btw worden terugbetaald aan de belastingdienst.

Wat houdt de integratieheffing in?

Als uw onderneming goederen vervaardigt of goederen laat vervaardigen, waarbij u zelf bijvoorbeeld grond, een leeg kantoorpand of personeel ter beschikking stelt, kunt u te maken krijgen met de integratieheffing.

LET WEL Dit is alleen het geval als u als btw-ondernemer zelf goederen vervaardigt (bouwt) en deze gebruikt voor (gedeeltelijk) btw-vrijgestelde prestaties. Ook als u btw-vrijgestelde prestaties verricht, bent u namelijk btw-ondernemer. Een forfaitair belaste landbouwer (de landbouwregeling) of een organisatie voor kinderopvang is bijvoorbeeld ook btw-ondernemer, ondanks dat zij btw-vrijgestelde prestaties levert.

De gedachte hierachter is, dat de ondernemer die zelf vervaardigt, goedkoper uit is dan de ondernemer die kant en klaar op de markt koopt. Hij kan bijvoorbeeld eigen personeel inzetten waar geen btw op drukt, terwijl bij de inkoop van die diensten en/of goederen wel btw moet worden betaald over de loonkosten begrepen in de aanschafprijs. Of, als een ondernemer bijvoorbeeld een bedrijfspand koopt van een projectontwikkelaar zijn daar verschillende partijen bij betrokken die allemaal daarop willen verdienen. De prijs is dan dus hoger in vergelijking met de ondernemer die het bedrijfspand zelf bouwt. Dit geeft concurrentievervalsing en daarom is de integratieheffing ingesteld.

Hoe werkt dat? Tijdens de bouwfase mag u alle op de gemaakte kosten betaalde btw in aftrek brengen. Vervolgens  betaalt u bij ingebruikname btw over alle voortbrengingskosten, waaronder de waarde in het economisch verkeer van de grond, bouw- en sloopkosten en eventueel leges. Dus ook als u de grond met overdrachtsbelasting hebt gekocht en niet met btw, dan betaald u over de waarde van de grond toch integratieheffing.