Inschrijving KvK niet altijd doorslaggevend

Voor de bestuursaansprakelijkheid is de inschrijving bij de KvK doorslaggevend. Volgens de rechter is dit echter niet altijd het geval.

Bestuursaansprakelijkheid kan achterwege blijven indien de bestuurder op een andere wijze kan aantonen dat hij/zij in die periode niet meer als bestuurder werkzaam was.

De desbetreffende bestuurder in de casus voor de rechtbank kon haar vertrek voldoende aantonen. Voordat de inschrijving bij de KvK was aangepast had zij haar werkplek ontruimd, de bankpas met pincode ingeleverd, sleutels afgegeven en afscheid genomen van personeel en zakelijke relaties.

Deze feiten en omstandigheden waren in deze situatie volgens de rechtbank doorslaggevend en niet de inschrijving bij de KvK.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie Bestuursaansprakelijkheid.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.