Inkomensgrenzen zorgtoeslag 2015

Drempelinkomen zorgtoeslag 2015

In 2015 is het drempelinkomen voor de zorgtoeslag 19.500 euro. Dit geldt voor jou en je partner samen. Is je inkomen precies even hoog of lager dan dit bedrag, dan ontvang je als alleenstaande 936 euro per jaar. Voor toeslagpartners geldt een maximale zorgtoeslag van 1.788 euro.

Inkomensgrens zorgtoeslag

Om zorgtoeslag te kunnen aanvragen in 2015 mag je inkomen niet hoger zijn dan 26.316 euro per jaar. Dat maximumbedrag geldt voor alleenwonenden. Als je een partner hebt, mag jullie gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan 32.655 euro per jaar.

Ook kijkt de Belastingdienst sinds 2013 naar je vermogen om te bepalen of je recht hebt op zorgtoeslag. Je vermogen mag in 2015 niet hoger zijn dan 103.423 euro voor alleenstaanden. Toeslagpartners mogen een gezamenlijk vermogen van maximaal 124.753 euro hebben. Als je vermogen in 2015 meer meer bedraagt dan deze grenzen, heb je geen recht op zorgtoeslag.

Drempelinkomen zorgtoeslag 2014

Het drempelinkomen voor de zorgtoeslag in 2014 bedraagt 19.253 euro per jaar. Tot dit (gezamenlijke) inkomen ontving je de maximale zorgtoeslag.