Inhoudingen op netto-loon

Met ingang van 2017 mag op basis van de Wet Aanpak Schijnconstructies niet meer worden ingehouden op of verrekend met het loon van de werknemer, als hij of zij daardoor onder het netto-wettelijk minimumloon komt. Een uitzondering geldt – onder voorwaarden – voor kosten van huisvesting en zorgverzekering betaald door de werkgever.

LET OP Het netto wettelijk minimumloon moet giraal worden uitbetaald.

Inhoudingen mogen alleen plaatsvinden op het meerdere loon en op de (minimum)vakantietoeslag.
Het is daarmee dus van belang dat het aan de werknemer uitbetaalde loon niet onder de grens van het netto equivalent van het wettelijk minimumloon komt.
Verplichte inhoudingen gebaseerd op wettelijke basis zoals loonheffing en pensioenpremies moeten/mogen nog steeds worden ingehouden.
Ook andere inhoudingen via een specifieke machtiging mogen nog steeds. De werknemer mag dan een machtiging geven (tweezijdig dus) om zijn loon op een bepaalde manier te besteden, waarbij de werkgever dan namens hem via inhouding op het loon een betaling verricht. Daarnaast zijn inhoudingen zonder expliciete machtiging toegestaan voor betalingen van werknemers in verband met deelname in een pensioenfonds of spaarfonds.

Verkeersboetes

Ook deze mogen alleen worden ingehouden als het loon niet onder het netto wettelijk minimumloon komt. Verhaal in volgende periodes mag onder dezelfde voorwaarde.

Meer inhouden

Moet meer worden ingehouden, dan kan dat via een factuur aan de werknemer, die een maand de tijd krijgt om deze te betalen.