Informatieplicht na einde ANBI-status

Instellingen waarvan de ANBI-status is beëindigd moeten verplicht schenkings- en vermogensgegevens aan de belastingdienst doorgeven.

ANBI’s die op of na 1 januari 2013 hun ANBI-status verloren en op dat moment meer dan € 25.000 bezaten, moeten de Belastingdienst jaarlijks informeren over:

  • het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status eindigde;
  • het bedrag dat de instelling uitgaf aan ANBI-doelstellingen;
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen.

Het opgaafformulier voor deze gegevens over boekjaar 2013 kunt u downloaden op www.belastingdienst.nl/anbi.

Het ingevulde formulier moeten wij vóór 1 mei 2015 ontvangen. De gegevens over boekjaar 2014 moeten vóór 1 september 2015 binnen zijn, hiervoor komt zo spoedig mogelijk het opgaafformulier beschikbaar.

Voormalige ANBI’s die niet in Nederland gevestigd zijn, hoeven het formulier niet in te vullen.