Informatieformulier uitfasering pensioen in eigen beheer

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als directeur-grootaandeelhouder geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen.
Zie hiervoor: Uitfasering pensioen in eigen beheer dichtbij.

U kunt ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioenrechten af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting.

Wilt u uw pensioenrechten afkopen of omzetten? Dan moet u de belastingdienst daarover informeren. Dat doet u met het ‘Informatieformulier’, dat u kunt downloaden. De belastingdienst geeft binnen een maand een ontvangstbevestiging.

Heeft uw partner of ex-partner recht op het in eigen beheer opgebouwde pensioen of op een deel daarvan?
Dan hebt u voor het afkopen of omzetten schriftelijke instemming nodig van uw (ex-)partner. Ook daarvoor gebruikt u het ‘Informatieformulier’.

Vraag en antwoord

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de belastingdienst heeft een aantal vragen met antwoorden over het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer op haar pensioensite  gezet “Vraag en antwoord”.