Informatiebeschikking belastingdienst

Via een informatiebeschikking kan de belastingdienst stellen dat uw boekhouding niet deugt of dat u de gevraagde inlichtingen niet, onjuist of onvolledig heeft verstrekt. Als deze beschikking definitief wordt, dan staat daarmee vast dat uw boekhouding niet deugt. Gevolg is dat de inspecteur uw winst schat en deze zal meestal niet te laag zijn, maar eerder te hoog.

Teken daarom altijd direct bezwaar aan tegen een informatiebeschikking. Dan heeft u vervolgens tijd gewonnen om de gevraagde informatie alsnog te verstrekken of advies daarover in te winnen.
Indien u de gevraagde informatie verschaft, dan is de beschikking nog niet van tafel.
TIP Dus altijd bezwaar aantekenen ook al verstrekt u alsnog de informatie.

Voor een voorbeeld over de informatiebeschikking en het feit dat de Rechtbank heeft besloten dat NIET is voldaan aan de gevraagde informatie, zie (RBZW.2014.7166).