Indexering maximum uurprijzen 2014 kinderopvang

Het ministerie van SZW heeft 7 juni 2013 gemeld dat de maximum uurprijzen voor dagopvang, bso en gastouderopvang per 1 januari 2014 – in principe – zullen worden geïndexeerd. De indexering bestaat uit twee delen. Het eerste deel is correctie op de indexatie voor 2013 en bedraagt 1,18 %. Het tweede deel is de reguliere indexatie voor 2014, die bedraagt 2,66 %. De maximum uurprijs per 1 januari 2014 zou daarmee voor de dagopvang € 6,70 worden, voor de buitenschoolse opvang € 6,25 en voor de gastouderopvang € 5,37. Voor 2013 is de maximum uurprijs voor de dagopvang € 6,46, voor de buitenschoolse opvang € 6,02 en voor de gastouderopvang € 5,17.

Ook de toetsingsinkomens in de kinderopvangtoeslagtabel worden in 2014 – in principe  – geïndexeerd. de indexering voor 2014 bedraagt 2,01 %. Het formele besluit tot indexering van de maximum uurprijzen en de inkomensklassen in de kinderopvangtoeslagtabel zal worden vastgelegd in een aparte ministeriële regeling. Publicatie van het definitieve besluit wordt in oktober 2013 verwacht.

De indexering is nadrukkelijk onder het voorbehoud dat het kabinet in de zomer niet besluit tot aanvullende bezuinigingen.