Eenmalig hoge bate geen belemmering oprichten BV

Belanghebbende geniet in de (voor)voorperiode van de oprichting van een BV een incidentele hoge ondernemingsbate. Het belastingvoordeel, behaald doordat deze bij de besloten vennootschap wordt belast, is geen incidenteel fiscaal voordeel dat aan terugwerkende kracht van de geruisloze inbreng van de onderneming in de weg staat.

Dit heeft de Hoge Raad uitgesproken op 22 mei 2015, zie ECLI:NL:HR:2015:1257.