Identificatieplicht en WDBA (VAR)

Per 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft en is daarmee ook een einde gekomen aan de wettelijke verplichting om een kopie van het identiteitsbewijs van de opdrachtnemer te bewaren. Er mag ook geen kopie meer worden gemaakt. 

LET OP Voor werkgevers bestaat nog steeds een wettelijke identificatieplicht blijkend uit een kopie identiteitsbewijs (niet zijnde een rijbewijs), dat geldig is op het moment van indiensttreding.

LET OP Indien van een ZZP-er achteraf blijkt dat deze toch een werknemer is, dan beschikt u niet over een ID-bewijs. Daarom moet vooraf de arbeidsrelatie goed worden beoordeeld.

Voor de identificatieplicht bij uitzendkrachten zie Identificatieplicht bij inleen/uitzendkrachten.