Identificatieplicht bij inleen/uitzendkrachten

Omdat de noodzakelijkheid ontbreekt is het bewaren van een kopie van het ID van ingeleend personeel tegen de wet. U heeft nog wel een identificatieplicht.

Behalve het vaststellen van de identiteit moet u ook de echtheid van het ID controleren. Dat u de identiteit heeft vastgesteld kunt u aantonen door wel de persoonsgegevens van de uitzendkracht te bewaren in uw administratie. De volgende persoonsgegevens moeten worden opgenomen:

 1. Naam, adres en woonplaats gegevens;
 2. Geboortedatum;
 3. BSN;
 4. Nationaliteit;
 5. Soort, nummer en geldigheidsduur van het ID;
 6. Verblijfs- of werkvergunning of VAR;
 7. Naam, adres en woonplaats van het uitlenende bureau;
  Deze gegevens worden ook vermeld op de uitzendbevestiging  van de uitzendkracht die u ontvangt van het uitzendbureau. Controleer zelf of de direct leidinggevende van de uitzendkracht of deze gegevens overeenkomen met het ID en leg dit schriftelijk vast, bijvoorbeeld op een checklist, die u als bijlage voegt bij de uitzendbevestiging.
 8. Een specificatie van de gewerkte uren.
  Deze specificatie is waarschijnlijk al in uw administratie aanwezig in de vorm van een getekende opgave van de gewerkte uren of uitdraaien van bijvoorbeeld de aanwezigheidsregistratie.

Voor meer informatie over de identificatieplicht, zie  Welk identiteitsbewijs mag ik gebruiken in welke situatie?

 

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.