Hypotheekrenteaftrek bij samenwonen

De volledige hypotheekrenteaftrek bij samenwonen kan in het gedrang komen, indien de samenwoners niet elkaars fiscale partners zijn. Zij zijn geen fiscale partners, omdat zij geen samenlevingscontract hebben afgesloten, hoewel ze wel op hetzelfde adres zijn ingeschreven.

Deze situatie deed zich voor in de uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch GHSHE:2015:627.

TIP Staat de eigen woning niet op naam van beide partners en is er geen sprake van fiscaal partnerschap? Laat de hypotheekrente dan afschrijven van een bankrekening die op naam staat van de eigenaar van de woning.