Hypotheekaanvraag ZZP-ers

Indien een ZZP-er een hypothecaire lening aanvraagt moet deze de volgende gegevens overleggen:

 • De jaarcijfers van (minimaal) de laatste drie jaar om een beeld te krijgen van uw inkomen.
 • De aangiften en aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaar.
 • De meeste hypotheekverstrekkers beoordelen het inkomen niet zelf, maar willen dat u een inkomensverklaring overlegt.
  Tip. Vraag deze inkomensverklaring op bij een van de volgende bureaus die u vindt op https://www.nhg.nl/Consument/NHG-afsluiten/Ondernemer.
 • Wanneer uw partner inkomen uit loondienst heeft, moet er een werkgeversverklaring en een kopie van de laatste loonstrook overlegd worden.
  Tip.  Check of de hypotheekverstrekker het verzekeringsbericht van het UWV accepteert in plaats van de werkgeversverklaring en loonstrook.
 • Soms wil de hypotheekverstrekker controleren dat het netto-inkomen van de loonstrook ook daadwerkelijk gestort wordt op de bankrekening. Een laatste rekeningafschrift wordt dan opgevraagd.
 • De hypotheekverstrekker moet uw identiteit controleren (paspoort of ID-kaart).

Eigen middelen

Brengt u eigen geld in bij de aankoop van de woning, dan zal de hypotheekverstrekker ook controleren of u het geld ook echt beschikbaar heeft en waar dat vandaan komt. U moet daarom een recent bankafschrift van het spaargeld overleggen en een bewijs van de herkomst. Denk aan overwaarde van de oude woning, schenking ouders, etc. Als er sprake is van een schenking, dan zal ook de schenkingsovereenkomst moeten worden overlegd.

Overlijdensrisicoverzekering

Wanneer de hypotheekverstrekker een overlijdensrisicoverzekering eist, dan dient de polis of acceptatieverklaring van de verzekering te worden overlegd.

Financiële verplichtingen

 • Het contract van een lening of doorlopend krediet die moet worden afgelost om de lening te verkrijgen. Als de schuld is afgelost, moet u aantonen dat u deze uit eigen middelen heeft afgelost. Bij een doorlopende studieschuld wil de hypotheek-verstrekker een document zien waaruit de oorspronkelijke lening en de actuele schuld blijken.
 • Bent u gescheiden, dan moet u het convenant en het vonnis van de rechtbank overleggen en het bewijs van de inschrijving van de echtscheiding bij de burgerlijke stand.

Woning

Een taxatierapport en een ondertekend koopcontract van de aangekochte woning.