Huurrecht op de balans?

Indien u als ondernemer een deel van uw huurwoning (ten minste 10%) gebruikt voor uw onderneming, dan is het mogelijk de kosten hiervan ten laste van uw winst te brengen.
Dit kunt u doen door het huurrecht tot uw ondernemingsvermogen te rekenen.
Vervolgens mogen alle huisvestingskosten van de huurwoning in aftrek worden gebracht op uw winst, waarbij er een bijtelling moet plaatsvinden voor het privégebruik.
In de regel leidt dit per saldo tot een aanzienlijke aftrek en dus tot een belastingvoordeel.
LET OP Heeft u het verleden dit huurrecht niet tot uw ondernemingsvermogen gerekend, dan is dit normaal gesproken onherroepelijk en kunt u dit normaal gesproken niet alsnog veranderen.
LET OP Dit geldt niet voor de directeur-grootaandeelhouder.

De Belastingdienst is hier niet blij mee. In een zaak die inmiddels bij de Hoge Raad ligt, probeert de Belastingdienst de etikettering van het huurrecht als ondernemingsvermogen te voorkomen. Dit wil men bereiken door te stellen dat er geen sprake is van een bedrijfsmiddel dat kan worden geactiveerd op de balans.

Vooruitlopend op de uitspraak van de Hoge Raad heeft advocaat-generaal Wattel onlangs advies gegeven. Hij is van mening dat het huurrecht wel degelijk als bedrijfsmiddel en dus als ondernemingsvermogen kan worden aangemerkt. Binnenkort zal de Hoge Raad uitspraak doen in deze zaak.