Huur bedrijfspand opzeggen

Standaard wordt een middenstandsbedrijfsruimte verhuurd voor vijf jaar en nog eens vijf jaar en daarna voor onbepaalde tijd. Maar er kan ook een periode van 10 jaar worden afgesproken of steeds een nieuwe periode van vijf jaar. In de wet staat dat het gedurende de eerste 10 jaar zeer lastig is om de huurovereenkomst op te zeggen.

Opzegvereisten

Onder meer:

  1. Opzegtermijn van 1 jaar.
  2. Opzegbrief aangetekend versturen.
  3. Opslaggronden in de opzegbrief vermelden.

Gronden voor opzegging

De opzeggronden na vijf jaar zijn: de huurder heeft zich niet goed gedragen of er is sprake van dringend eigen gebruik (met een wachttijd van drie jaar voor een nieuwe eigenaar).
Na 10 jaar komen daar bij: een belangenafweging, de huurder stemt niet in met een redelijk aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst of de verhuurder wil een bestemming volgens een geldig bestemmingsplan realiseren.

Voor alle opzeggingen geldt: de huurovereenkomst blijft na opzegging doorlopen totdat de rechter onherroepelijk heeft beslist op het verzoek van de verhuurder om de huurovereenkomst te beëindigen. Dit is alleen anders als u als huurder instemt met de opzegging, zelf heeft opgezegd of als u als huurder op een andere manier akkoord gaat met huurbeëindiging (zoals bij een beëindigingsovereenkomst).

Kostenvergoeding

Zowel de huurder als een eventuele onderhuurder hebben recht op een vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten (artikel 6:297 lid 1 BW) . In de procedure tot beëindiging zal de rechter aan de verhuurder meedelen welk bedrag voor verhuis- en inrichtingskosten hij wil toekennen aan de huurder. De verhuurder kan er dan nog voor kiezen de vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst in te trekken.