Hulporganisaties rekenen geen btw

Moeten hulporganisaties die zelf opdrachten geven voor het uitvoeren van projecten in ontwikkelingslanden (en zelf voor de financiering zorgen) btw over deze projecten afdragen aan de belastingdienst?
Met besluit van 21 september 2015, nr. BKLB2015/76M is toegestaan dat onder voorwaarden het 0-% btw tarief ook naast het Ministerie van Buitenlandse Zaken is toegestaan voor andere organisaties. De btw op de inkopen is dan gewoon aftrekbaar.

Voorwaarden

  1. De diensten worden verricht in het kader van door deze organisaties uitgevoerde projecten in ontwikkelingslanden;
  2. De organisaties zijn aan te merken als ondernemer in de zin van de omzetbelastin’;
  3. De plaats van de dienst is Nederland en
  4. het genot van de door de organisaties verrichte diensten ligt uitsluitend in het ontwikkelingsland.

Een ontwikkelingsland is een land genoemd in de DAC-ODA lijst van de OECD.

Bij een alliantieverband mogen ook alle deelnemende organisaties afzonderlijk een beroep op de goedkeuring doen.