Huisvesting werknemers

In de werkkostenregeling is een gerichte vrijstelling opgenomen voor de kosten van tijdelijk verblijf.

Dat kan in de volgende gevallen:

  1. Het betreft een ambulante werknemer.
  2. Het betreft een werknemer die heen en weer reist tussen zijn tijdelijk verblijfplaats en zijn werkplek. Bijvoorbeeld omdat het een tijdelijk project is of omdat de werknemer nog in zijn proeftijd zit.

Huisvesting op de werkplek onbelast

Bij huisvesting op de werkplek woont de werknemer elders, maar moet hij voor zijn werk redelijkerwijs wel gebruik maken van de huisvesting van de werkgever.
Voorbeelden van huisvesting op de werkplek die onbelast mogen worden vergoed zijn een werkplek aan boord van een schip of boordplatform of de slaapdiensten in een gezinsvervangend tehuis.

Normbedrag voor huisvesting en inwoning

Voor huisvesting op de werkplek en inwoning die niet voldoen aan de eisen hiervoor genoemd, geldt een normbedrag van € 5,40 (2015) per dag. Dat is inclusief energie, water en bewassing.
Dit is loon in natura of kan eventueel worden ondergebracht in de vrije ruimte.
Voorbeelden: inwoning van agrarisch personeel op de werkplek, matrozen die permanent aan boord wonen of verblijf van werknemers bij een vaste arbeidsplaats.

Dienstwoning

Dat is een woning die aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld c.q. wordt vergoed, omdat deze woning is vereist voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.
Voorbeelden: de portierswoning of brugwachterswoning of de pastorie.
De waarde wordt gesteld op de huurwaarde in het economisch verkeer. Deze waarde is maximaal 18% van het jaarloon van de werknemer bij een 36-urige werkweek.
LET OP Werkt de werknemer meer dan 36 uur, dan mag niet worden teruggerekend naar 36 uur.