HR: btw-vrijstelling medische diensten

De Hoge Raad heeft in twee uitspraken geoordeeld, dat medische diensten aan ziekenhuizen door operatieassistenten en anesthesie-verpleegkundigen niet in loondienst maar als zelfstandig ondernemer, zijn vrijgesteld van omzetbelasting (btw).

Zie ook bericht ZZP-er in ziekenhuis btw vrijgesteld.

Toelichting

In beide zaken worden op basis van overeenkomsten met ziekenhuizen medische diensten verricht. Eén zaak gaat over diensten door een ZZP-er en de andere zaak over maten in een maatschap. Zij verlenen hun diensten niet in loondienst, maar als ondernemer voor de omzetbelasting. De werkzaamheden worden in het ziekenhuis verricht door belanghebbenden in hun hoedanigheid van beoefenaar van een beroep waarvoor regels zijn gesteld krachtens de Wet BIG.

De Hoge Raad oordeelt dat zowel gezien vanuit de patiënten als vanuit de ziekenhuizen er sprake is van het geven van ‘medische verzorging’ in de zin van de nationale en Europese btw-wetgeving en dat de diensten daarom zijn vrijgesteld van btw.

Daarbij is het niet van belang dat de desbetreffende operatieassistent of anesthesie-verpleegkundige onder leiding staat van een chirurg dan wel anesthesioloog van het ziekenhuis. En het is ook niet van belang dat de eindverantwoordelijkheid voor de medische behandeling berust bij de specialisten of dat instructies van de specialisten moeten worden opgevolgd. Bovendien is het niet van belang dat de in het ziekenhuis geldende regels moeten worden gevolgd en dat er, behalve in geval van eigen opzet of bewuste roekeloosheid, geen aansprakelijkheid bestaat voor schade die voortvloeit uit het verrichten van de werkzaamheden. De werkzaamheden blijven vrijgesteld van omzetbelasting.

De volledige uitspraken:
– 12/02960 (ECLI:NL:HR:2014:1374)
– 13/05580 (ECLI:NL:HR:2014:1375)

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.