HR bevestigt fiscale waardering pensioen in eigen beheer

De Hoge Raad bevestigt, dat bij de fiscale waardering van pensioenverplichtingen in eigen beheer een rekenrente van tenminste 4% moet worden gehanteerd, zie Pensioen in eigen beheer.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever onder ogen heeft gezien, dat de in de markt gebruikelijke rekenrente lager kan zijn dan 4%. De wetgever heeft dus aanvaard, dat hierdoor de pensioenvoorziening lager is dan de volgens goed koopmansgebruik noodzakelijk geachte pensioenvoorziening berekend op actuariële grondslagen.

Bron: ECLI:NL:HR:2015:3082