Hoofdregel gebruikelijk loon DGA aangepast

In de Miljoenennota 2015 zijn maatregelen voor aanpassing van het gebruikelijk loon DGA aangekondigd.

Hoofdregel

Het voorgestelde nieuwe artikel 12a Wet op de loonbelasting 1964 geeft als hoofdregel dat het in aanmerking te nemen loon ten aanzien van de werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft (DGA-er), ten minste wordt gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% (was 70%) van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de vennootschap, tenzij u aannemelijk kunt maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is;
  • € 44.000.

Vervolgens heeft de inhoudingsplichtige de mogelijkheid om aannemelijk te maken dat het in aanmerking te nemen loon op een lager bedrag moet worden gesteld. Dit kan als aannemelijk is dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is. Voor zover het loon met deze tegenbewijsmogelijkheid niet onder de € 44.000 zakt, mag de inhoudingsplichtige rekening houden met de doelmatigheidsmarge.

Meest vergelijkbare dienstbetrekking

LET OP het begrip “soortgelijke dienstbetrekking” is aangepast naar “meest vergelijkbare dienstbetrekking”. Er is immers niet altijd een soortgelijke dienstbetrekking bijvoorbeeld bij specialisten in een ziekenhuis waarvoor geen vergelijkbare dienstbetrekkingen zijn, omdat iedereen DGA-er is in dat specialisme.
TIP Om discussie met de belastingdienst te voorkomen, is het aan te bevelen om de overwegingen die tot de vaststelling van het gebruikelijk loon hebben geleid, schriftelijk vast te leggen.

Afspraak met de fiscus

Heeft u in het verleden een afspraak gemaakt met de fiscus, dan lopen die afspraken gewoon door. De verkleining van de doelmatigheidsmarge moet daarbij worden verwerkt en wordt dus 75/70 van het afgesproken loon.

Is uw gebruikelijk loon € 5.000 of lager?

Is het gebruikelijk loon € 5.000 of lager en kunt u dat aantonen? Dan geeft u voor dat werk het loon aan dat u kreeg. De grens van € 5.000 geldt voor het totaal van uw werkzaamheden voor alle vennootschappen of coöperaties waarin u een aanmerkelijk belang hebt. De grens geldt dus niet per onderneming.

Lees meer Gebruikelijk loon DGA