Holding en de BTW

Indien de holding BV alleen aandelen houdt in de onderliggende dochtervennootschappen en verder geen activiteiten verricht, dan wordt de holding niet aangemerkt als btw-ondernemer, omdat zij geen belaste prestaties verricht. Alleen het houden van een aandelenbelang is dus niet voldoende.

  1. De holding kan dan ook geen deel zijn van de fiscale eenheid voor de btw.
  2. De holding kan dan ook geen btw in aftrek brengen op de aan haar geleverde diensten.

TIP Zorg er dus voor dat de holding-bv ook daadwerkelijk managementactiviteiten verricht en doorberekent aan de dochter-bv’s.

TIP Indien de bv kan aantonen dat haar activiteiten erop gericht zijn om in de toekomst niet alleen deelnemingen te verwerven, maar daarover ook beheer te voeren, dan kan de btw wel als voorbelasting worden meegenomen. LET WEL dit moet aannemelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld met bedrijfsplannen, concept aandeelhoudersovereenkomsten, memo’s e.a.