Hoe mantelzorgcompliment aanvragen?

U kunt nog tot 2015 een mantelzorgcompliment krijgen via de Sociale VerzekeringsBank (SVB). Daarna nemen de gemeenten dit over, zie ook Mantelzorg.

Indien u zorg krijgt van een mantelzorger en u een CIZ indicatie hebt voor AWBZ-zorg persoonlijke verzorging, voor minimaal 371 dagen, dan kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen. Dat is een aardigheidje van € 200 op jaarbasis.

Indien u aan de voorwaarden voldoet, dan krijgt U jaarlijks automatisch een formulier van de Sociale VerzekeringsBank.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.