Herziene inrichtingseisen bestelauto

De belastingdienst heeft op verzoek de interne richtlijnen openbaar gemaakt, die zij hanteert bij de beoordeling van de inrichtingseisen van bestelauto’s op basis van artikel 13 bis, lid 5, letter a, van de Wet op de loonbelasting 1964.

Zie hiervoor Beschikking op wob-verzoek inzake inrichtingseisen bestelauto.