Zelfstandigenaftrek

Om als ondernemer in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet u voldoen aan het urencriterium.

U moet dan minimaal 1.225 uur per kalenderjaar besteden aan het drijven van een onderneming.
LET OP Ook moet u meer dan 50% van uw totale arbeidstijd aan uw onderneming besteden. Deze voorwaarde geldt niet als u in de afgelopen 5 jaar geen ondernemer bent geweest.
LET OP In geval u ook een werkgever hebt, dan geldt de reistijd voor die werkgever ook als gewerkte tijd voor die werkgever.

Ook de uren voor het voeren van de administratie, voor commerciële activiteiten, reistijd en andere aan de onderneming bestede tijd, tellen mee voor deze 1.225 uur.
De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag van € 7.280 (2012) maar kan niet hoger zijn de het bedrag van de winst.
De zelfstandigenaftrek komt in mindering op de winst in dat jaar en daar betaalt u dus geen inkomstenbelasting over.

Urenregistratie

Een gedetailleerde urenadministratie zal in veel gevallen niet nodig zijn, omdat bijvoorbeeld gezien omzet en winst het geen twijfel leidt dat u meer dan 1225 uur per jaar aan uw bedrijf besteedt. Bijvoorbeeld als u geen andere inkomsten hebt en uit alles blijkt dat u fulltime voor uw bedrijf werkt.
Tip Ook ‘indirecte uren’ tellen mee, zoals acquisitie, klantenbezoek en werkvoorbereiding.

Wanneer niet aannemelijk is dat u fulltime voor uw bedrijf werkt, kan een bewijsprobleem ontstaan. Dat speelt bijvoorbeeld bij veel man-vrouw firma’s.
Hoe is daar aannemelijk te maken dat zowel de man als de vrouw ten minste 1225 uur voor het bedrijf werkten? In dat geval is de genoemde beslissing van de Hoge Raad (HR 25-3-1998 nr. 33 420) een stevige steun in uw rug. Als er voldoende omstandigheden zijn die er op wijzen dat u flink wat uren aan uw bedrijf besteedt (zoals een behoorlijke omzet), dan is dat voldoende. Dan kan worden volstaan met redelijke schattingen.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.