Handreiking WDBA

In de Handreiking DBA staat het beoordelingskader dat de belastingdienst gebruikt bij de vraag of een voorgelegde overeenkomst gevolgen heeft voor de loonheffing.

Stappenplan

  1. Beoordelen gezagsverhouding.
  2. Beoordelen persoonlijke verplichting tot het verrichten van arbeid.
  3. Beoordelen verplichting om loon door te betalen.
  4. Fictieve dienstbetrekking en de gageregeling.

De handreiking geeft ook een toelichting op de kenmerken van een echte werknemer en meer.