Handleiding aanvraag WBSO 2015

Op de website van RVO is de handleiding voor het indienen van een WBSO/RDA-aanvraag voor 2015 gepubliceerd.

Het ministerie van Economische Zaken wil dat bedrijven hun innovatievermogen versterken en hun concurrentiepositie verstevigen. Via de fiscale regelingen WBSO en RDA stimuleert het ministerie ondernemers om meer te investeren in onderzoek.

WBSO/RDA-aanvraag indienen

  • Dien de aanvraag op tijd in en wacht niet tot de laatste dag (30 november 2014). Houd er rekening mee dat 29 en 30 november in het weekend vallen. Dan is RVO niet bereikbaar. De helpdesk is geopend tot en met vrijdag 28 november 17.30 uur. Op zaterdag 29 en zondag 30 november is de helpdesk gesloten.
  • Zorg tijdig voor een geldig identificatiemiddel via eHerkenning (niveau 2+).
  • Lees op de RVO-website hoe u een aanvraag kunt indienen voor 2015. Hiervoor is een nieuw aanvraagformulier en -programma beschikbaar.
  • Gebruik de Handleiding WBSO/RDA 2015 als leidraad voor het voorbereiden en indienen van uw aanvraag.

Aanvraagtermijn

Om vanaf januari 2015 uw kosten voor R&D verlagen, dan moet uiterlijk 30 november 2014 WBSO/RDA aangevraagd worden. Dit kan voor heel 2015 of voor een periode die start op 1 januari 2015. De aanvraag moet uiterlijk 1 volledige kalendermaand voor de start van de R&D-werkzaamheden bij RVO.nl worden ingediend.

Zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen tot en met 31 december 2014 een WBSO/RDA-aanvraag indienen voor R&D-werkzaamheden die starten op 1 januari 2015.

LET OP Voor S&O-medewerkers die de zelfstandige in dienst heeft moet wel 1 volledige kalendermaand liggen tussen de aanvraag en de start van de R&D-werkzaamheden.

Lees meer in Investeringsregelingen en -subsidies