Grens NHG omlaag per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 gaat de grens van de Nationale Hypotheek Garantie omlaag van € 265.000 naar € 245.000 inclusief bijkomende kosten.
Het Waarborgfonds gaat uit van ongeveer 6% bijkomende kosten. De woning mag dus per 1 juli 2015 maximaal € 231.132 kosten.
Bij de banken en andere financiers betaalt u dan een lagere rente. De rentekorting kan oplopen tot 0,6-0,7% op jaarbasis en dat vele jaren lang, afhankelijk van de looptijd van de lening.

De maximale hypotheek bij oversluiten is eveneens € 245.000, inclusief bijkomende kosten.

De overige voorwaarden zijn:

  • De marktwaarde vrij van huur en gebruik van een bestaande woning moet blijken uit een taxatierapport dat is uitgebracht door tussenkomst van een gecertificeerd validatie-instituut.
  • Bij nieuwbouw moet er een waarborgcertificaat zijn afgegeven door een instelling aan wie Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend.

LET OP De hypotheek mag maximaal 103% van de koopsom van de woning (dus exclusief bijkomende kosten) bedragen. Als bij een woning van € 200.000 de bijkomende kosten 5% (€ 10.000) bedragen moet je dus minimaal € 4.000 eigen geld hebben.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.