Gift kan aftrekbaar zijn

Schenkt u geld aan een maatschappelijke instelling of een goed doel? Dan kan die gift aftrekbaar zijn. Nog niet iedereen maakt van dit recht gebruik.

Onder bepaalde voorwaarden mag u een gift aftrekken. Eén van de voorwaarden is dat de ontvanger een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) moet zijn. Voorbeelden hiervan zijn onder meer kerken, wetenschappelijke instellingen en verschillende goede doelen.

Dus hebt u geld geschonken, of bent u dit van plan? Kijk dan voor meer informatie over giften op onze internetsite. Daar kunt u ook nagaan of de instelling die de gift ontvangt een ANBI is.

Instellingen die nog geen ANBI-registratie hebben, kunnen aan de Belastingdienst vragen om als ANBI te worden aangewezen. Zij kunnen een aanvraagformulier bestellen bij de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.