GGZ instellingen moeten factuur specificeren

GGZ instellingen moeten vanaf 2014 op de factuur aangeven wat de diagnose van patiënten is en hoeveel tijd zij aan behandelingen besteden. Tenminste, dat staat in het onderhandelaarsresultaat ggz dat minister Edith Schippers op 16 juli heeft gesloten met brancheorganisaties.

Ze moeten ook aangeven wie de hoofdbehandelaar is, hoeveel tijd deze kwijt is aan directe en indirecte patiëntgebonden zorg, wat de diagnose is en wie de verwijzer is. Om te waarborgen dat de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim worden gewaarborgd, gaan Zorgverzekeraars Nederland en het Landelijke Platform GGz een verzoek indienen bij het College Bescherming Privacy.