Gezondheidszorg algemeen

Zorgakkoord besparing 1 miljard

17 juli 2013 Afgesproken is dat de zorguitgaven in 2014 nog 1,5 procent mogen stijgen, vanaf 2015 wordt dat 1 procent. In het regeerakkoord was 2 procent groei afgesproken. Alleen de huisartsen mogen meer groeien als zij patiënten behandelen die anders bij de duurdere specialist zouden zijn beland. Zie verder Zorgakkoord besparing 1 miljard.

Zorgakkoord

24 april 2013 Er is een akkoord in de gezondheidszorg. Doel van dit akkoord is de kosten van de gezondheidszorg terug te dringen met zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan niet leven met het zorgakkoord. De gemeenten moeten een deel van de afspraken uitvoeren, zonder dat daar geld tegenover staat, zegt VNG-voorzitter Mw. Jorritsma. De VNG zat bij de onderhandelingen over het zorgakkoord niet aan tafel. De gemeenten zijn onder meer verantwoordelijk voor de thuiszorg.

Huishoudelijke hulp (onderdeel thuiszorg)

Het kabinet belooft in het zorgakkoord onder meer dat mensen ook volgend jaar huishoudelijke hulp kunnen aanvragen. De gemeenten moeten daarvoor opdraaien, zegt Jorritsma. Dat gaat 89 miljoen euro kosten.

“Wij worden geacht dit uit te voeren zonder geld, dat kan niet”, zegt zij. Het idee dat daarmee banen behouden blijven? “Banen kunnen niet behouden blijven zonder geld.”

Wel gaat de bezuiniging op de huishoudelijke hulp van 75% naar 40%. Tienduizenden banen blijven hierdoor gespaard. Voor een groep van voornamelijk laaggeschoolden is dat goed nieuws, zeker in crisistijd.