Gevolgen overnemen van uitzendkracht

Indien u een uitzendkracht overneemt van een uitzendbureau, dan kan dat gevolgen hebben voor de arbeidsverhouding.

Dit is van toepassing, indien:

  1. de medewerker dezelfde of soortgelijke werkzaamheden blijft doen als in de periode dat hij als uitzendkracht bij u werkte en
  2. de periode tussen het werken als uitzendkracht en het in dienst nemen niet langer is dan 6 maanden (de keten van arbeidsverhoudingen is dan niet onderbroken).

U bent dan opvolgend werkgever en u moet de gewerkte periode meenemen bij de voor u geldende ketenregeling.

Ketenregeling

De ketenregeling houdt in dat u een werknemer maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar mag aanbieden. Als opvolgend werkgever moet u de periode meetellen waarin de persoon als uitzendkracht heeft gewerkt.
LET OP Veel uitzendbureaus maken in de eerste periode (ABU-fase A of NBBU-fase I en II) gebruik van kortdurende contracten. Het maximum van drie tijdelijke contracten is dan snel bereikt.

Proeftijd niet meer toegestaan

In de periode waarin de werknemer bij u als uitzendkracht vergelijkbare werkzaamheden heeft verricht, kon u al beoordelen of dit bevalt en is een proeftijd dus niet meer mogelijk.

Veranderingen in arbeidsvoorwaarden

Wilt u de medewerker vergelijkbare of betere arbeidsvoorwaarden bieden dan het uitzendbureau? Vergelijk deze verschillende voorwaarden voordat u een aanbod doet.

Bijvoorbeeld: het uitzendbureau moest al een groot deel van uw arbeidsvoorwaarden toepassen (de inlenersbeloning). Ook verhogen veel uitzendbureaus het uurloon ter compensatie van eventuele adv-dagen. En vergelijk: wat gaat er veranderen voor het aantal vakantiedagen, de vakantiebijslag en pensioen?

Belemmeringsverbod

Het uitzendbureau mag u geen belemmeringen opleggen om de uitzendkracht in dienst te nemen.
Zij mogen u wel een redelijke vergoeding vragen voor gemaakte kosten en geleverde diensten. Het gaat om kosten die na een korte periode nog niet terugverdiend zijn.
Vaak geldt dat u een uitzendkracht na 1.040 gewerkte uren (half jaar fulltime) mag overnemen zonder vergoeding.

LET OP Neem de inleenovereenkomst en de leveringsvoorwaarden van het uitzendbureau goed door.

Arbeidscontract beëindigen

Neemt u de medewerker in dienst, maar wilt u later toch het arbeidscontract beëindigen? Houd dan rekening met een mogelijke (hogere) transitievergoeding en een langere opzegtermijn. Ook hier telt de periode mee dat de medewerker via het uitzendbureau bij u heeft gewerkt.